• ZWANGEREN nu met VOORRANG vaccineren? •

Als ik de temperatuur peil onder zwangeren, dan begrijpen ze niet waarom ze nu níet met voorrang gevaccineerd worden, terwijl ze

• wél meer risico lopen op een ernstig verloop van Corona en
• wél het advies krijgen om zich in hun zwangerschap te laten vaccineren.

Gezonde jonge vrouwen zijn nu eind juni aan de beurt voor vaccinatie (1982-2003). Gelukkig horen de meeste zwangeren bij die gezonde groep.

Maar moeten ze echt nog 2 maanden wachten? Dat is een politieke keuze, die gemaakt wordt door het Ministerie van VWS.

En ja, er zullen vast praktische hobbels zijn om dit te vervroegen. En lang niet iedere zwangere staat te juichen bij een Coronavaccinatie.

Maar de zwangere die wél heel blij is dat ze nu gevaccineerd kan worden, kan zij zich niet met een zwangerschapsverklaring melden bij de GGD?