Zwangeren in NL vaker op IC door deltavariant

Zwangere vrouwen met Covid hebben nu vaker een IC-opname nodig dan een paar maanden geleden.
Hoe zit dit nu precies?

Al in de zomer kwamen er cijfers vanuit Engeland dat tijdens de deltavariant zwangere vrouwen vaker ernstig ziek werden van Corona dan tijdens de alfavariant (die we eerder de Britse variant noemden.)

En nu zijn er dus ook cijfers in Nederland die dat beeld bevestigen. Het gaat om een registratie van alle in het ziekenhuis opgenomen zwangeren en kraamvrouwen (tot 6 weken na de bevalling) met Covid-19. Zij hadden ofwel een positieve PCR-test ofwel een positieve test voor antistoffen in het bloed.

In april en mei van dit jaar, toen de alfavariant dominant was in NL, had 16% (dat zijn 20 of 21 vrouwen) van de 129 opgenomen zwangeren en kraamvrouwen een IC-opname nodig. Er wordt niet bij vermeld hoeveel van hen ook beademd zijn.

Vanaf half juli t/m half oktober werden 80 zwangeren en kraamvrouwen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen kwamen er 22, dat is 28%, op de IC terecht. Ook nu weten we niet hoeveel van hen beademing nodig had.

De conclusie is dat je kans om als in het ziekenhuis opgenomen zwangere of kraamvrouw met Covid-19 een IC-opname nodig te hebben, met 75% is toegenomen tijdens de deltavariant (van 16% naar 28%).

De vraag die hieronder zit is hoe groot je kans überhaupt is om als zwangere of kraamvrouw met Covid een IC-opname nodig te hebben. Eind april 2021, dus voordat de deltavariant dominant was, was dit in Nederland 0,5% van alle in een nationale database bekende zwangeren en kraamvrouwen met bewezen Covid-19.

Voor de periode daarná heb ik geen cijfers, omdat per 1 mei 2021 de registratie veranderd is. Maar dit % zal met de deltavariant dus ook iets gestegen zijn, naar waarschijnlijk bijna 1% (maar dat is dus een schatting).

Van de opgenomen vrouwen wordt niet apart vermeld hoe ver ze in hun zwangerschap waren of hoe lang ze al bevallen waren. Van eerder onderzoek weten we dat opnames met name voorkomen in het derde gedeelte van de zwangerschap, waarin je lichaam kort gezegd het hardste moet werken.

De reden dat de deltavariant ernstiger verloopt bij zwangeren en kraamvrouwen, zal te maken hebben met de veranderingen (mutaties) die het virus heeft ondergaan. Maar hoe het precies werkt, is naar mijn weten nog niet bekend.

Tot zover, alle goeds!
Myrte
verloskundige


(Mijn eerstvolgende bijscholing over Covid-19 & zwangerschap is op ma. 29 nov.)