• MEER MISKRAMEN DOOR CORONA? •

Zo’n 15% van bekende zwangerschappen eindigt in een vroeg zwangerschapsverlies. Heb je nu meer risico op een miskraam als je Corona hebt aan het begin van je zwangerschap? De cijfers uit een heel groot internationaal […]

• CORONA & VROEGGEBOORTE •

8,1% van zwangeren met Corona in NL bevalt te vroeg. Wat weten we daarvan? 3 Vragen beantwoord. // 1 Wat is een gezonde zwangerschapsduur om geboren te worden? Je uitgerekende datum is geen uiterste houdbaarheidsdatum! […]