Bijna 30% minder te vroeg geboren baby’s tijdens lockdown Australië

Goed nieuws. Tijdens een strenge lockdown in de Australische stad Melbourne werden minder baby’s dan gewoonlijk te vroeg geboren. Dit effect was met name duidelijk bij geboortes die spontaan op gang kwamen en bij moeders die eerder wél te vroeg bevielen.

Als duidelijk wordt wat precies de oorzaak is van de daling, kunnen zwangeren gerichte adviezen krijgen die de kans op een vroeggeboorte verminderen.

Dit is erg belangrijk. Vroeggeboorte heeft voor zowel de baby als de moeder op allerlei vlakken grote gevolgen.

Vroeggeboorte is helaas ook 1 van de “Big 4’; de 4 belangrijkste redenen dat baby’s overlijden rondom de geboorte. Als het aantal vroeggeboortes blijvend verminderd kan worden, is dat heel goed nieuws.

Over het onderzoek:

In 3 ziekenhuizen in Melbourne werden 2 groepen zwangeren vergeleken. Een groep die zwanger was vóór de lockdown (3175 vrouwen) en een groep die tíjdens de lockdown zwanger was (3150 vrouwen). Ze keken vervolgens o.a. hoeveel moeders vóór 34 weken zwangerschap bevielen.

2,4% Van de zwangeren beviel voor 34 weken tijdens de strenge lockdown, dat was 3,4% bij de moeders die al voor de lockdown waren bevallen. Een daling van bijna 30% en een verschil dat zo groot is, dat de kans dat het toeval is heel klein is (=significante uitkomst).

Het verschil was zelfs nog groter voor moeders die in een eerdere zwangerschap te vroeg waren bevallen en daarmee een grotere kans hadden om dat opnieuw mee te maken.

De reden van de daling is helaas nog onbekend, maar de onderzoekers noemen de volgende mogelijkheden: thuiswerken, minder werken, minder stress en meer rust, meer gewichtstoename, betere hygiëne, betere luchtkwaliteit, minder contacten en daardoor minder infecties.

Hopelijk wordt hierover snel meer duidelijk, zodat de kans op vroeggeboorte blijvend minder wordt!

Wil je het onderzoek lezen? Je vindt het bij ‘bronnen’.