18e Update over zwangeren met Corona in NL

Corona en zwangerschap

– Aantal meldingen van zwangeren met Covid-19 voor het eerst weer op niveau van eind april –

In de zomer was het redelijk stil rondom Corona en was er weinig nieuws te melden. Helaas is dat nu weer gekanteld en lopen de besmettingen op, ook onder zwangeren.
Zodoende pak ik mijn wekelijkse updates weer op.

Als verloskundige volg ik de ontwikkelingen rondom Covid-19 en zwangerschap. Graag voorzie ik jou, als zwangere of zorgverlener, van actuele en relevante informatie. Heb je vragen? Stuur me een bericht!

Het totaal aantal meldingen van zwangeren in Nederland met een bewezen Covid-19 infectie staat nu op 376.
150 van hen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Van 364 zwangeren met Covid-19 delen zorgverleners nu meer informatie:

> Zwangerschap
217 Vrouwen zijn nog in verwachting. Er gaan dus nog heel wat baby’s geboren worden van wie de moeder Corona gehad heeft.

71 Vrouwen zijn tijdens hun zwangerschap opgenomen (geweest).
Opnames kunnen vanwege Corona zijn of een andere reden hebben, waarna blijkt dat de zwangere óók Covid-19 positief is.
De zwangeren die vanwege Corona werden opgenomen, waren vaak al meer dan 28 weken zwanger en hadden in het algemeen een wat hoger BMI dan gemiddeld.

Er zijn nu 4 miskramen gemeld bij zwangeren met Covid-19. 2 Vroege, vóór 12 weken zwangerschap en 2 relatief late, bij 14 weken zwangerschap. Er heeft ook 1 vrouw een molazwangerschap gehad, een zeldzame complicatie.

1 moeder verloor haar kindje in een al vergevorderde zwangerschap. Eerder maakte ze een besmetting met het nieuwe Coronavirus door. Het is niet duidelijk of dit met elkaar te maken heeft gehad, dat wordt nog verder onderzocht.

> Vroeggeboortes
Er zijn nu 15 baby’s te vroeg geboren; 9 eerder dan 36 weken en 6 bij 36 weken.
Na 37 weken zwangerschap spreken we officieel niet meer van een vroeggeboorte, maar kan een bevalling nog steeds door ziekte of ingrijpen te vroeg komen voor het kind zelf. Daar worden door de zorgverleners helaas geen cijfers over gedeeld.
Bij 11 zwangerschappen was er sprake van een dreigende vroeggeboorte, de aanstaande moeders hebben medicijnen gehad om de longrijping van hun kind te versnellen.

> Opnames
In totaal zijn er 214 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten.

Daarnaast zijn er nu 9 vrouwen opgenomen (geweest) op Intensive Care (+3) en 10 op High Care (+3). Er wordt niet gedeeld of dit zwangeren of kraamvrouwen betrof.
Met deze aantallen is de kans in de positief geteste groep zwangeren om op de HC of IC terecht te komen 5,2%.

39 Vrouwen kregen antibiotica en bij 34 werd een duidelijke longontsteking gezien. 28 Vrouwen hebben zuurstof met een O2-masker (25) of neusbril (3) gehad en 4 vrouwen zijn voor korte of langere tijd beademd; 2 zwangeren en 2 kraamvrouwen.

In het voorjaar is 1 van deze kraamvrouwen overleden na een aantal weken behandeling op de IC. De schade in haar longen was te groot.

Het aantal vrouwen dat beademd moest worden is sinds mijn laatste update van 11 augustus gelukkig niet veranderd. Het is wel bekend dat opnames pas 2-3 weken later komen dan besmettingen, dus de komende weken zou dit getal alsnog kunnen stijgen.

> Bevalling
140 Vrouwen zijn inmiddels bevallen, daar waren ook 3 tweelingbevallingen bij.

Er zijn 65 inleidingen geweest, waarvan 18 vanwege Covid-19. Zieke zwangeren kunnen namelijk beter herstellen wanneer ze eenmaal bevallen zijn.

Het is voor zwangeren die geen of milde klachten hebben van Covid-19 overigens ook mogelijk om thuis te bevallen, maar daar heb ik geen cijfers over.

> Pijnbehandeling
63 Vrouwen hebben medicinale pijnstilling met bijvoorbeeld een ruggenprik of een pijnpompje (remifentanil) gehad. Als je dat afzet tegen de 126 vrouwen die géén vooraf geplande keizersnede kregen, is dat 50% van de bevallen vrouwen.

> Keizersnede
Van 140 vrouwen met (een doorgemaakte) Covid-19 bevielen er 39 met een (in 14 gevallen geplande) keizersnede (28%).
De ongeplande keizersnedes werden meestal verricht vanwege te weinig voortgang tijdens de bevalling. In 8 gevallen waren er aanwijzingen dat de baby het moeilijk had.

> Baby’s
Van de 143 baby’s (ook 3 👶👶) is er nog steeds geen één direct na de geboorte positief getest op het nieuwe Coronavirus.

26 (+5) Pasgeborenen (18%) zijn opgenomen (geweest) op de afdeling neonatologie. Dit percentage is bijna 20% gedaald t.o.v. mijn vorige update! Hopelijk is dit een structurele trend.

De reden van opname zijn heel divers, van prematuriteit tot suikercontroles. Ook kregen een paar baby’s antibiotica vanwege koorts bij de moeder.

>Borstvoeding
92 Baby’s kregen borstvoeding en daarbij werden geen problemen beschreven. Dit is 64% van het totaal aantal baby’s in deze groep. Dit percentage is iets gedaald.

Het Coronavirus is niet in moedermelk aangetroffen.

>Kweken
Bij 33 vrouwen werden kweken afgenomen van vagina, vruchtwater of placenta. 1 Vaginale kweek en 1 vruchtwaterkweek waren positief voor het nieuwe Coronavirus.
Hoe we dit moeten interpreteren is niet helemaal duidelijk. Er kan sprake zijn van een kruisbesmetting, maar het kan ook een aanwijzing zijn dat er een overdracht van het virus van moeder op kind kan plaatsvinden tijdens de bevalling (verticale transmissie).

Tot zover mijn update. Heb je vragen? Reageer hieronder of stuur me een berichtje. Ik hoor graag wat je bezighoudt.

Alle goeds!
Myrte
Je Verloskundige – eerlijke en betrouwbare informatie over Corona en zwangerschap

> Landelijke registratie
Al deze gegevens komen uit een landelijke database, NethOSS.
De hele geboortezorg is erg gemotiveerd om snel deze belangrijke gegevens aan te leveren.
Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van zwangerschap en Corona in Nederland. En kun jij voorzien worden van de beste informatie en zo nodig behandeling.