• 17e Update over zwangeren met Corona in NL •

– In 1 week zijn er 6 keer zoveel zwangeren met Covid-19 gemeld –

Tussen 13 en 19 juli werden er in Nederland ‘maar’ 2 zwangeren met Covid-19 gemeld, het laagste aantal sinds begin maart. De week erna waren dat er plots 12! Dat is een verzesvoudiging.

De registratie loopt altijd iets achter op de werkelijkheid, dus de komende weken moet duidelijk worden of deze trend zich doorzet. Hopelijk gebeurt dat niet en zien we snel weer een daling.

Het totaal aantal meldingen van zwangeren in Nederland met een bewezen Covid-19 infectie staat hiermee nu op 281.
107 van hen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Van 265 zwangeren met Covid-19 delen zorgverleners nu meer informatie:

> Zwangerschap
162 Vrouwen zijn nog in verwachting. Er gaan dus nog heel wat baby’s geboren worden van wie de moeder Corona gehad heeft.

51 Vrouwen zijn tijdens hun zwangerschap opgenomen. Wekenlang waren er geen nieuwe opnames, nu is daar dus toch weer 1 zwangere bijgekomen.
Opnames kunnen vanwege Corona zijn of een andere reden hebben.
De zwangeren die vanwege Corona werden opgenomen, waren vaak al meer dan 28 weken zwanger en hadden in het algemeen een wat hoger BMI dan gemiddeld.

> Vroeggeboortes
Er zijn nu 13 baby’s te vroeg geboren; 5 eerder dan 36 weken en 8 bij 36 weken. Bij 10 zwangerschappen was er sprake van een dreigende vroeggeboorte, 4 vrouwen zijn nog zwanger. 10 Vrouwen hebben medicijnen gehad om de longrijping van hun kind te versnellen.

> Opnames
In totaal zijn er 178 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten.

Daarnaast zijn er nu 6 vrouwen opgenomen (geweest) op Intensive Care (+1) en 7 op High Care. Helaas wordt niet gedeeld of dit zwangeren of kraamvrouwen betrof.
Met deze aantallen is de kans in de positief geteste groep zwangeren om op de HC of IC terecht te komen 4,9%.

36 Vrouwen kregen antibiotica en bij 33 werd een duidelijke longontsteking gezien. 28 Vrouwen hebben zuurstof met een O2-masker of neusbril gehad en 4 (+1) zijn voor korte of langere tijd beademd.

> Bevalling
91 Vrouwen zijn inmiddels bevallen, daar waren ook 3 tweelingbevallingen bij.

Er zijn 47 inleidingen geweest. De reden hiervoor wordt niet vermeld, maar bekend is dat zieke zwangeren beter kunnen herstellen van Covid-19 wanneer ze eenmaal bevallen zijn.

Inmiddels is het voor zwangeren die geen of milde klachten hebben van Covid-19 ook mogelijk om thuis te bevallen.

> Pijnbehandeling
46 Vrouwen hebben medicinale pijnstilling met bijvoorbeeld een ruggenprik of een pijnpompje (remifentanil) gehad. Als je dat afzet tegen de 79 vrouwen die géén vooraf geplande keizersnede kregen, is dat 58%, een vrij stabiel percentage.

> Keizersnede
Van 91 vrouwen bevielen er 29 (+1) met een (in 12 gevallen geplande) keizersnede (32%).
De ongeplande keizersnedes werden meestal verricht vanwege te weinig voortgang tijdens de bevalling. In 7 gevallen waren er aanwijzingen dat de baby het moeilijk had.

> Baby’s
Van de 94 baby’s (ook 3 👶👶) is er nog steeds geen één direct na de geboorte positief getest op het nieuwe Coronavirus.

21 (+1) Pasgeborenen (22%) zijn opgenomen (geweest) op de afdeling neonatologie. De reden van opname zijn heel divers, van prematuriteit tot suikercontroles. Ook kregen een paar baby’s antibiotica vanwege koorts bij de moeder.

>Borstvoeding
63 Baby’s kregen borstvoeding en daarbij werden geen problemen beschreven. Dit is 67% van het totaal aantal baby’s in deze groep. Dit percentage blijft heel stabiel.
Het Coronavirus is niet in moedermelk aangetroffen.

>Kweken
Bij 27 vrouwen werden kweken afgenomen van vagina, vruchtwater of placenta. 1 Vaginale kweek en 1 vruchtwaterkweek waren positief voor het nieuwe Coronavirus.
Hoe we dit moeten interpreteren is niet helemaal duidelijk. Er kan sprake zijn van een kruisbesmetting, maar het kan ook een aanwijzing zijn dat er een overdracht van het virus van moeder op kind kan plaatsvinden tijdens de bevalling (verticale transmissie).

Tot zover mijn update. Heb je vragen? Reageer hieronder of stuur me een berichtje. Ik hoor graag wat je bezighoudt.

Alle goeds!
Myrte
Je Verloskundige – eerlijke en betrouwbare informatie over Corona en zwangerschap

> Landelijke registratie
Al deze gegevens komen uit een landelijke database, NethOSS.
De hele geboortezorg is erg gemotiveerd om snel deze belangrijke gegevens aan te leveren.
Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van zwangerschap en Corona in Nederland. En kun jij voorzien worden van de beste informatie en zo nodig behandeling.

Foto: Myrthe Hoorn 🥰

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *