16e Update over zwangeren met Corona in NL

– Deze week is er ‘maar’ 1 zwangere met Corona gemeld –

Daarmee komt het totaal aantal meldingen van zwangeren in Nederland met een bewezen Covid-19 infectie op 256.
102 van hen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Binenkort verschijnt er een eerste wetenschappelijk artikel over zwangeren met Covid-19 in Nederland. Dan wordt hopelijk duidelijk welke zwangeren een verhoogd risico blijken te hebben op een ernstig verloop van Covid-19.

Van 242 zwangeren met Covid-19 delen gynaecologen nu meer informatie:

> Zwangerschap
149 Vrouwen zijn nu nog in verwachting. Er gaan dus nog heel wat baby’s geboren worden van wie de moeder Corona gehad heeft.

50 Vrouwen zijn tijdens hun zwangerschap opgenomen. Dit kan vanwege Corona zijn of een andere reden hebben.
De zwangeren die vanwege Corona werden opgenomen, waren vaak al meer dan 28 weken zwanger en hadden in het algemeen een wat hoger BMI dan gemiddeld.

> Vroeggeboortes
Er zijn nu 12 baby’s te vroeg geboren; 5 eerder dan 36 weken en 7 bij 36 weken. Bij 9 zwangerschappen was er sprake van een dreigende vroeggeboorte, 4 vrouwen zijn nog zwanger. 9 Vrouwen hebben medicijnen gehad om de longrijping van hun kind te versnellen.

> Opnames
In totaal zijn er 170 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten.

Daarnaast zijn er nu 5 vrouwen opgenomen (geweest) op Intensive Care en 7 op High Care. Met deze aantallen is de kans in de positief geteste groep zwangeren om op de HC of IC terecht te komen 4,7%.

🤰 Van de 50 opgenomen zwangeren kwamen er 2 op de Intensive Care terecht. Eén zwangere werd bij 28 weken geïntubeerd en kreeg later een keizersnede. Ik weet niet hoe het nu met haar gaat. De andere zwangere is hersteld en nog steeds in verwachting.

🤱 Er zijn ook 11 kraamvrouwen opgenomen (geweest) met Covid-19. Van hen kwamen er 3 op de Intensive Care terecht. Eén kraamvrouw is overleden door grote schade aan haar longen.

35 Vrouwen kregen antibiotica en bij 32 werd een duidelijke longontsteking gezien. 27 Vrouwen hebben zuurstof met een O2-masker of neusbril gehad en 3 zijn voor korte of langere tijd beademd.

> Bevalling
84 Vrouwen zijn inmiddels bevallen, daar waren ook 3 tweelingbevallingen bij.

Er zijn 44 inleidingen geweest. De reden hiervoor wordt niet vermeld, maar bekend is dat zieke zwangeren beter kunnen herstellen van Covid-19 wanneer ze eenmaal bevallen zijn.

Inmiddels is het voor zwangeren die geen of milde klachten hebben van Covid-19 ook mogelijk om thuis te bevallen.

> Pijnbehandeling
44 Vrouwen hebben medicinale pijnstilling met bijvoorbeeld een ruggenprik of een pijnpompje (remifentanil) gehad. Als je dat afzet tegen de 73 vrouwen die géén vooraf geplande keizersnede kregen, is dat 60%.

> Keizersnede
Van 84 vrouwen bevielen er 28 met een (in 11 gevallen geplande) keizersnede (33%).
De ongeplande keizersnedes werden meestal verricht vanwege te weinig voortgang tijdens de bevalling. In 6 gevallen waren er aanwijzingen dat de baby het moeilijk had.

> Baby’s
Van de 87 baby’s (ook 3 👶👶) is er nog steeds geen één direct na de geboorte positief getest op het nieuwe Coronavirus.

20 Pasgeborenen (23%) zijn opgenomen (geweest) op de afdeling neonatologie. De reden van opname zijn heel divers, van prematuriteit tot suikercontroles. Ook kregen een paar baby’s antibiotica vanwege koorts bij de moeder.

>Borstvoeding
58 Baby’s kregen borstvoeding en daarbij werden geen problemen beschreven. Dit is 67% van het totaal aantal baby’s in deze groep.
Het Coronavirus is niet in moedermelk aangetroffen.

Heb je vragen? Reageer hieronder of stuur me een berichtje. Ik hoor graag wat je bezighoudt.

Alle goeds!
Myrte, Je Verloskundige
– eerlijke en betrouwbare informatie over Corona en zwangerschap

> Landelijke registratie
Al deze gegevens komen uit een landelijke database, NethOSS.
De hele geboortezorg is erg gemotiveerd om snel deze belangrijke gegevens aan te leveren.
Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van zwangerschap en Corona in Nederland. En kun jij voorzien worden van de beste informatie en zo nodig behandeling.