15e Update over zwangeren met Corona in NL

– Als zwangere met milde klachten kun je ook weer thuis bevallen –

Er zijn nu 255 meldingen van zwangeren in Nederland met een bewezen infectie met het nieuwe Coronavirus.

In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste meldingen, namelijk 65. Drenthe heeft er met 2 het minst.

Sinds 4 weken wordt er ook getest op antistoffen. Zwangeren die dus al eerder klachten hadden die passen bij Covid-19, worden alsnog getest.
Dit gebeurt op indicatie, in het ziekenhuis. Je kunt dus niet voor zo’n antistoffentest terecht bij de GGD.

99 van de 255 vrouwen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.
Goed om te weten is dat een ziekenhuisopname niet persé betekent dat een zwangere erg ziek is. Ook een bevalling telt mee als een opname.

Van 238 zwangeren met Covid-19 delen gynaecologen nu meer informatie:

> Zwangerschap
150 Vrouwen zijn nu nog in verwachting.

50 Vrouwen zijn tijdens hun zwangerschap opgenomen. Dit kan vanwege Corona zijn of een andere reden hebben.
De zwangeren die vanwege Corona werden opgenomen, waren vaak al meer dan 28 weken zwanger en hadden in het algemeen een wat hoger BMI dan gemiddeld.

Er zijn nog steeds ‘maar’ 2 miskramen gemeld bij zwangeren met Corona. Dit aantal móet hoger liggen en zegt indirect iets over de onderrapportage van zwangeren met Covid-19.

> Vroeggeboortes
Er zijn nu 12 baby’s te vroeg geboren; 6 eerder dan 36 weken en 6 bij 36 weken. Bij 9 zwangerschappen was er sprake van een dreigende vroeggeboorte, 4 vrouwen zijn nog zwanger. 8 Vrouwen hebben medicijnen gehad om de longrijping van hun kind te versnellen.

De gynaecologen vermelden niet specifiek of deze te vroege bevallingen ingeleid zijn, maar het is bekend dat dat wel gebeurt om zieke zwangeren een snellere en betere kans op herstel te geven.
Het is dus niet persé zo dat Corona zélf meer kans geeft op vroeggeboorte. Wel weten we dat hoge koorts in het algemeen weeën in gang kan zetten.

> Opnames
In totaal zijn er 163 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten.

Daarnaast zijn er nu 5 vrouwen opgenomen (geweest) op Intensive Care en 7 op High Care (+1). Met deze aantallen is de kans in de positief geteste groep zwangeren om op de HC of IC terecht te komen 4,7%.

🤰 Van de 50 opgenomen zwangeren kwamen er 2 op de Intensive Care terecht. Eén zwangere werd bij 28 weken geïntubeerd en kreeg later een keizersnede. Ik weet niet hoe het nu met haar gaat. De andere zwangere is hersteld en nog steeds in verwachting.

🤱 Er zijn ook 11 kraamvrouwen opgenomen met Covid-19. Van hen kwamen er maar liefst 3 op de Intensive Care terecht.
Het lijkt er dus op dat het risico om ernstig ziek te worden als kraamvrouw veel groter is dan als zwangere!
De reden is nog niet bekend, maar kan te maken hebben met de hormonale veranderingen en lagere weerstand tijdens het kraambed.

Zeer verdrietig is dat er een paar weken geleden zelfs 1 kraamvrouw is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Na een aantal weken beademd te zijn geweest, overleed ze door grote schade aan haar longen.

34 Vrouwen kregen antibiotica en bij 31 werd een duidelijke longontsteking gezien. 27 Vrouwen hebben zuurstof met een O2-masker of neusbril gehad en 3 zijn voor korte of langere tijd beademd.

> Bevalling
78 Vrouwen zijn inmiddels bevallen, daar waren ook 3 tweelingbevallingen bij.

Er zijn 42 inleidingen geweest. De reden hiervoor wordt niet vermeld, maar bekend is dat zieke zwangeren beter kunnen herstellen van Covid-19 wanneer ze eenmaal bevallen zijn.

Inmiddels is het voor zwangeren die geen of milde klachten hebben van Covid-19 ook mogelijk om thuis te bevallen. Ik hoorde al van een collega dat zij zo’n bevalling heeft begeleid.

> Pijnbehandeling
41 Vrouwen hebben medicinale pijnstilling met bijvoorbeeld een ruggenprik of een pijnpompje (remifentanil) gehad. Als je dat afzet tegen de 68 vrouwen die géén vooraf geplande keizersnede kregen, is dat 60%.
Dat is hoog, landelijk was dat in 2018 43%. Maar dit gaat ook om een groep zieke vrouwen.
Ik ben er blij om dat de infectie met Covid-19 blijkbaar geen belemmering is om vrouwen adequate pijnbehandeling te geven!

> Keizersnede
Van 78 vrouwen bevielen er 28 met een (in 10 gevallen geplande) keizersnede (36%).
De ongeplande keizersnedes werden meestal verricht vanwege te weinig voortgang tijdens de bevalling. In 5 gevallen waren er aanwijzingen dat de baby het moeilijk had.

> Baby’s
Van de 81 baby’s (ook 3 👶👶) is er nog steeds geen één direct na de geboorte positief getest op het nieuwe Coronavirus.

20 Pasgeborenen (25%) zijn opgenomen (geweest) op de afdeling neonatologie. De reden van opname heb ik nagevraagd aan een arts-onderzoeker en die zijn heel divers, van prematuriteit tot suikercontroles. Ook kregen een paar baby’s antibiotica vanwege koorts bij de moeder.

>Borstvoeding
54 Baby’s kregen borstvoeding en daarbij werden geen problemen beschreven. Dit is 67% van het totaal aantal baby’s in deze groep.
Het Coronavirus is niet in moedermelk aangetroffen.

Tot zover deze, alweer 15e, update. In juli verschijnt er een eerste wetenschappelijk artikel over zwangeren met Covid-19 in Nederland. Dan wordt hopelijk duidelijk welke zwangeren een verhoogd risico blijken te hebben op een ernstig verloop van Covid-19. Ik hou je op de hoogte!

Heb je vragen? Reageer hieronder of stuur me een berichtje. Ik hoor graag wat je bezighoudt.

Alle goeds!
Myrte – Je Verloskundige
~ eerlijke en betrouwbare informatie over Corona en zwangerschap ~

> Landelijke registratie
Al deze gegevens komen uit een landelijke database, NethOSS.
De hele geboortezorg is erg gemotiveerd om snel deze belangrijke gegevens aan te leveren.
Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van zwangerschap en Corona in Nederland. En kun jij voorzien worden van de beste informatie en zo nodig behandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *