11e Update over zwangeren met Corona in NL

– Meest voorkomende klacht onder positief geteste zwangeren is hoesten (63%) –

Er zijn nu 223 meldingen van zwangeren in Nederland met een bewezen infectie met het nieuwe Coronavirus. Afgelopen week kwamen er ‘maar’ 3 zieke zwangeren bij.

71 Van hen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.
Goed om te weten is dat een ziekenhuisopname niet persé betekent dat de zwangere erg ziek is. Ook een bevalling telt mee als een opname.

Van 210 zwangeren met Covid-19 delen gynaecologen nu meer informatie:

> Zwangerschap
142 Vrouwen zijn nog zwanger, waarvan er 133 in thuisisolatie zijn (geweest) met milde klachten.

De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (54,9%), hoesten (63,4%) en kortademigheid (36,6%).

Eén zwangere kreeg een miskraam en één had de zeer zeldzame complicatie ‘mola-zwangerschap’. Daarbij gaat de moederkoek woekeren, is er zelden een vruchtje aanwezig en moet de zwangerschap beëindigd worden.

Er zijn nu 7 baby’s te vroeg geboren, 4 eerder dan 36 weken en 3 bij 36 weken. Bij 2 zwangerschappen is er sprake van een dreigende vroeggeboorte die nog niet heeft doorgezet. 8 Vrouwen hebben medicijnen gehad om de longrijping van hun kind te versnellen. Deze cijfers zijn onveranderd.

> Opnames
In totaal zijn er nu 6 vrouwen opgenomen (geweest) op Intensive Care en 2 op High Care. Daarmee is de kans in de positief geteste groep om op de HC of IC terecht te komen 3,8%.

Dat is laag als je kijkt naar de hele groep positief geteste mensen in Nederland. Dit lage percentage kan te maken hebben met de jonge leeftijd van zwangeren. Daarnaast hebben weinig zwangeren al bestaande hart- of longproblemen.

33 Vrouwen kregen antibiotica en bij 30 werd een duidelijke longontsteking gezien. 24 Vrouwen hebben zuurstof met een O2-masker of neusbril gehad en 3 zijn voor korte of langere tijd beademd.

Zeer verdrietig is dat er 1 kraamvrouw is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Na een aantal weken beademd te zijn geweest, overleed ze door grote schade aan haar longen.

> Bevalling
66 Vrouwen zijn inmiddels bevallen, daar waren ook 3 tweelingbevallingen bij.

Er zijn 39 inleidingen geweest, dit is met 59% een hoog percentage. Het zal ermee te maken hebben dat zieke zwangeren beter kunnen herstellen van Covid-19 wanneer ze eenmaal bevallen zijn.

35 Vrouwen (53%) hebben pijnstilling met een ruggenprik of een pijnpompje (remifentanil) gehad.

> Keizersnede
Van 66 vrouwen bevielen er 25 met een (in 11 gevallen geplande) keizersnede (38%).
De ongeplande keizersnedes werden meestal verricht vanwege te weinig voortgang tijdens de bevalling. In 4 gevallen waren er aanwijzingen dat de baby het moeilijk had.

> Baby’s
Van de 69 baby’s (ook 3 👶👶) is er nog steeds geen één direct na de geboorte positief getest op het nieuwe Coronavirus.

19 Pasgeborenen zijn opgenomen (geweest) op de afdeling neonatologie. De reden van opname wordt niet vermeld, maar zal in een paar gevallen zeker te maken hebben met een vroeggeboorte.

>Borstvoeding
48 Baby’s kregen borstvoeding en daarbij werden geen problemen beschreven. Dit is 70% van het totaal aantal baby’s in deze groep.

Room Borstvoeding merkte op dat het percentage baby’s dat borstvoeding krijgt, lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 80%. Dit, terwijl het vermoeden is dat borstvoeding juist waardevolle antistoffen tegen het Coronavirus bevat.

We kunnen ons echter goed voorstellen dat een pas bevallen moeder die ernstig ziek is door Corona, gewoonweg de energie niet heeft om ook borstvoeding te geven.

Tot zover deze update. Wanneer gynaecologen volgende week met een nieuw verslag komen, breng ik je weer op de hoogte!

Heb je vragen? Reageer hieronder of stuur me een berichtje. Ik hoor graag wat je bezighoudt.

Alle goeds!
Myrte – Je Verloskundige
~ eerlijke en betrouwbare informatie over Corona en zwangerschap ~

> Landelijke registratie
Al deze gegevens komen uit een landelijke database, NethOSS.
De hele geboortezorg is erg gemotiveerd om snel deze belangrijke gegevens aan te leveren.
Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van zwangerschap en Corona in Nederland. En kun jij voorzien worden van de beste informatie en zo nodig behandeling.